UM Blog

All posts by Luc Soete

Crossing borders

October 15th, 2014 by Luc Soete


At the start of this academic year, on the occasion of the 200th anniversary of the Kingdom of the Netherlands, I was asked to participate in a debate here in Maastricht on “borders”: the frontiers that surround us here in the southernmost part of the country to the east, west and south. My talk started with a Loesje slogan. A Dutch free speech organisation, Loesje has gone international, so I take it you are familiar with its clever philosophical reflections. The one I started my talk with was the following: “A border is actually a desire … to go further” (“een grens is eigenlijk een wens … om verder te gaan”). This seemed to fit well with the history of Maastricht, from its settlement by Romans crossing the river Meuse to the location of the signing of the Treaty on European Union. That Treaty eliminated many economic and financial borders between European member states, but at the same time highlighted the many other borders left. These remaining borders form a barrier to transnational synergies and opportunities. And for a region such as South Limburg, with its 220 kilometres of international borders and only 6 kilometres of domestic borders, these missed synergies and opportunities are likely to be significant. Far more so than for any other region in the Netherlands or, for that matter, in Europe.

Read the rest of this entry »

Share Button

Plagiaat en “Correct citeren”

April 9th, 2014 by Luc Soete

Luc Soete

Zopas verscheen het KNAW briefadvies “Correct Citeren” dat na alle heisa rond de case van Peter Nijkamp, alsnog duidelijkheid poogt te scheppen over, en ik citeer zo correct mogelijk uit de eerste zin van de samenvatting  : “de mate waarin wetenschappelijke integriteit wordt geschonden in het overgangsgebied tussen enerzijds plagiaat en anderzijds correct hergebruik van teksten, ideeën en ander gepubliceerd materiaal.” Een mondvol, maar een goed advies dat uitblinkt door de zorgvuldigheid waarmee de problematiek van “hergebruik van materiaal” wordt beschreven en verhelderd.

Wat dan ook vooral opvalt in dit advies is de genuanceerdheid. Het woord “correct” valt uiteindelijk moeilijk te duiden. Zoals het advies van Jozefien Bensing et al. concludeert: “Tegelijkertijd noopt de onmiskenbare veelheid aan grijstinten tot terughoudendheid in het stellen van al te veel regels en vooral ook tot eerlijke en transparante procedures bij vermoedens dat bepaalde regels zijn geschonden, zelfs op het gebied van plagiaat.”

Een heuse verademing zeker wanneer het advies afgezet wordt tegen de drammerigheid enstelligheid waarmee een aantal wetenschapsjournalisten dacht de begrippen plagiaat en zelfplagiaat te mogen duiden en in het aanklagen van wetenschappers omwille van zelfplagiaat, een nieuwe journalistieke markt ontdekt te hebben.Read the rest of this entry »

Share Button