UM Blog

All posts by Henri Theunissen

Chapeau STW! Nu de anderen nog….

June 17th, 2015 by Henri Theunissen

Enige tijd gelegen berichtte ik over de voorwaarden die subsidiegevers stellen ten aanzien van intellectueel eigendom (IE). Zo bedacht STW in het verleden om een deel van de rechten te claimen van een product dat mede door hun financiële steun naar de markt gebracht was. Mijn bezwaar, en dat van mijn beroepscollega’s in den lande, was dat universiteiten verantwoordelijk zijn voor valorisatie en derhalve de lasten van valorisatie te dragen, maar ook de baten ervan te krijgen. Hiermee kan dan weer nieuw onderzoek gedaan en gevaloriseerd worden. Naast onderzoeksfinanciering is er ook voor valorisatie veel geld nodig: het vertalen van science naar business gaat namelijk niet vanzelf, daar moet je als universiteit iets voor doen! Dat gebeurt meestal binnen een technology transfer office (TTO).
Read the rest of this entry »

Share Button

Academic degrees from industry-driven research: good idea!?

April 9th, 2015 by Henri Theunissen

House of Representatives’ member Pieter Duisenberg from the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD) has proposed to stimulate academic promotions from industrial research. The Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) and the association of Dutch SMEs (MKB-Nederland) favour this plan.

Read the rest of this entry »

Share Button

Geef de universiteit ruimte voor valorisatie!

January 7th, 2015 by Henri Theunissen

In het Financieel Dagblad (28 november j.l.) pleitte Ton Wilthagen ervoor dat universiteiten kennis overtuigender naar de markt moeten brengen. Hij geeft daarbij een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan ondernemerschap: onderzoekers worden namelijk niet afgerekend op ‘harde’ valorisatie indicatoren zoals aantal en inkomsten uit samenwerkingen, octrooien, licenties of opgerichte start-ups. In plaats daarvan worden ‘zachte’ indicatoren zoals toppublicaties meer gewaardeerd.

Ik ben het eens met zijn constatering en dat beide vormen van valorisatie eigenlijk samen moeten en kunnen gaan. Er zijn ook andere redenen aan te wijzen waarom valorisatie nog onvoldoende van de grond komt. Zo hebben onderzoekers over het algemeen weinig kennis van- en ervaring met commercialisatie van onderzoek en krijgen ze vanuit hun organisatie onvoldoende ondersteuning om het te leren of geholpen te worden. Dit gebeurt door Technology Transfer Offices van universiteiten, maar deze zijn vaak onderbezet en hebben te weinig specifieke science business kennis in huis.

Read the rest of this entry »

Share Button