UM Blog

All posts by Willem Wolters

Horizon 2020: “Tips & Tricks” alleen zijn niet voldoende

November 3rd, 2014 by Willem Wolters

Het CvB heeft zijn ambitie om meer gebruik te maken van Europese programma’s vertaald in concrete doelstellingen voor het wetenschappelijke programma van de EU, Horizon 2020: “1 ERC Advanced grant en 1 ERC Starting grant en 25 gehonoreerde projecten per jaar. Dat zou dus voor de UM neerkomen op 14 ERC beurzen en in totaal 175 projecten in de looptijd van het Horizon 2020 programma, overeenkomend met een subsidiebedrag van circa 70 miljoen euro.”

Adviezen, consultancy en cursussen over hoe meer gebruik te maken van Europese programma’s gaan vooral over hoe een sterke aanvraag te schrijven en zijn dan een opsomming van een aantal randvoorwaarden en ‘Tips & Tricks’. Het is echter minstens zo belangrijk om veel aandacht te besteden aan de fasen die daaraan voorafgaan. Dan gaat het over overwegingen als waarom meedoen, wat is mijn rol, welke rol wil ik over vijf jaar spelen, de zgn. “Thoughts”. Het onderstaande betoog over hoe beter van Horizon 2020 gebruik te maken begint met de “Tips & Tricks” van de laatste fasen in de keten van idee naar project. Pas daarna komen de “Thoughts” aan de orde, dat houdt de spanning in het verhaal.

Read the rest of this entry »

Share Button

Horizon 2020 mag geen regenboog worden

October 13th, 2014 by Willem Wolters

Dit jaar is een nieuw EU Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, Horizon 2020 genaamd, van gestart gegaan. Dat was voor de Nederlandse overheid een reden om de deelname aan het vorige Kaderprogramma te evalueren. In juni jl. meldde de Nederlandse regering trots dat Nederland in het Zevende Kaderprogramma 2007-2014 relatief het beste van alle EU lidstaten heeft gescoord. Dat vindt de regering heel belangrijk of zoals Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zegt: “Dankzij de samenwerking met internationale partners in KP7-projecten hebben Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven hoogstaand internationaal onderzoek kunnen verrichten. De netwerken zijn voor Nederland van strategisch belang, omdat ze kansen bieden aan de Nederlandse wetenschap om zich Europees te positioneren.” Minister Kamp van Economische Zaken voegt daar aan toe: “Nederland beschikt over een geweldige kennisbasis met toponderzoekers en bedrijven die wereldleider zijn in hun sector”. “Door de Europese middelen voor kennis en innovatie zo goed mogelijk te benutten, krijgen Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen de kans hun kennis om te zetten in vernieuwende producten en diensten”. In geld uitgedrukt staat dit succes voor bijna €3,4 miljard euro die Nederland in de afgelopen 7 jaar uit het Europese onderzoeksbudget heeft gehaald, waarvan €700 miljoen voor de ERC beurzen. Bij deze persoonsgebonden beurzen is excellentie het enige criterium voor selectie. Dit betekent dat er ieder jaar €100 miljoen euro beschikbaar kwam voor de allerbeste onderzoekers in Nederland. Dat de Nederlandse onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit zijn laat de slaagkans zien. 23% van alle ingediende Nederlandse voorstellen in KP7 hebben geleid tot financiering. Het Europese gemiddelde van alle voorstellen ligt op 17%. Voor meer informatie zie de brief van de regering aan het parlement over Nederlandse deelname aan Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7) en de persberichten van de betreffende ministeries.

Read the rest of this entry »

Share Button

‘Paradigm shift’ voor financiering onderzoek en ontwikkeling in Europa?

September 22nd, 2014 by Willem Wolters

Dit jaar is het belangrijkste Europese programma voor onderzoek en ontwikkeling in de periode 2014-2020, Horizon 2020, van start gegaan. De Europese Commissaris voor onderzoek en innovatie, mevrouw Máire Geoghegan-Quinn, noemt dit programma een ‘Paradigm shift for funding research and innovation in Europe’.
Zij onderbouwt haar mening met vele kenmerken van het programma, waaronder:
– ongeveer 30% meer budget voor het programma
– budget voor de hele kennis- en innovatieketen
– vereenvoudiging van de regels van deelname
– minder voorschriften voor de projectinhoud
– meer aandacht voor de impact van onderzoek en innovatie.

Na de eerste ronde Horizon 2020 calls is inderdaad sprake van een grote verandering ten opzichte van vorige Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het is echter niet de ‘paradigm shift’ die de Commissaris noemt.

Nationale en Europese politici willen dat onderzoek een grotere bijdrage gaat leveren aan het stimuleren van economische groei en het scheppen van nieuwe banen. Een snellere vertaling van kennis in nieuwe producten en diensten moet de Europese concurrentiepositie in de wereld verbeteren en nieuwe markten openen. In de periode 2014-2020 zijn deze doelstellingen de politici bijna 80 miljard euro waard en dat is 30% meer dan in de periode 2007-2013. Hier is sprake van een trendbreuk, omdat de onderzoek- en innovatiefondsen procentueel sterk toenemen en de veel grotere structuur- en landbouwfondsen krimpen.

Read the rest of this entry »

Share Button